Duik medische verklaring Nederlands & Duits

De medische verklaring is het startpunt voor  verantwoord duiken. Onder water krijgt het lichaam namelijk te maken met heel andere aspecten (o.a. perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Daardoor worden hele andere eisen aan het lichaam gesteld.  Als je deelneemt aan een duikactiviteit of duikcursus met De Witte Boulevard, ben je verplicht de Medische Verklaring in te vullen. Wanneer je alle vragen met NEE kunt beantwoorden kun je deelnemen. Moet je een van de vragen met JA beantwoorden dan dien je eerst medisch gekeurd te worden door een sport(duik) arts. Een sport(duik)arts is speciaal opgeleid om duikkeuringen te verrichten en kan je het beste adviseren. 

Medische verklaring Nederlands (opent in nieuw venster)

Medische verklaring Duits (opent in nieuw venster)